Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

  De inzameling van huishoudelijk afval heeft de gemeente uitbesteed aan HVC.

 • Gang van zaken

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  Tarieven afvalstoffenheffing 2018
  Huishouden Tarief
  eenpersoonshuishouden € 262,25
  meerpersoonshuishouden € 350,46

Pagina opties