Pagina opties

Afvalstoffenheffing

  • Samenvatting

    U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

    De inzameling van huishoudelijk afval heeft de gemeente uitbesteed aan HVC.

  • Gang van zaken

    Bezwaar maken

    Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag afvalstoffenheffing moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar.

  • Kosten

    Tarieven afvalstoffenheffing 2019
    Huishouden Tarief
    eenpersoonshuishouden € 277,26
    meerpersoonshuishouden € 372,74