Pagina opties

Toegankelijkheidsverklaringen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle websites van de gemeente Koggenland. Per website staat een verwijzing opgenomen naar de online versie van de op de website van toepassing zijnde toegankelijkheidsverklaring. De toegankelijkheidsverklaringen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Beschrijving website

Link naar website

Link naar toegankelijkheidsverklaring website

Corporate website gemeente Koggenland https://www.koggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/743
Digitale verslaglegging gemeenteraad Koggenland https://raad.koggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/842
Portaal Waardering Onroerende Zaken (WOZ) https://woz-portaal.koggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1102
Digitaal loket Burgerzaken Koggenland https://iburgerzaken.koggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/842
Online inwonerpanel Koggenland https://www.koggenlandspreekt.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1107
Website Woningbedrijf Koggenland https://www.woningbedrijfkoggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1106
Online portaal aanvraag welzijnsubsidie Koggenland https://subsidieswelzijn.koggenland.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/841
Website zwembad Buitenmeere https://www.zwembadbuitenmeere.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1108
Website accommodatieverhuur Koggenland https://koggenland.accommodatiehuur.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1109
Website zwembad Koggenbad https://www.koggenbad.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1110

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@koggenland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.