De gemeente gaat vanaf november 2023 de energietoeslag uitbetalen. 

Wat is de energietoeslag?

De kosten voor energie zijn nog steeds hoog. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Van veel producten en diensten zijn de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Om hierbij te helpen is er de eenmalige energietoeslag. 

De energietoeslag automatisch ontvangen

De gemeente Koggenland betaalt eerst de energietoeslag automatisch uit aan huishoudens die bij ons bekend zijn. Huishoudens die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen en ook dit jaar recht hebben, hoeven daardoor niets te doen om de energietoeslag te krijgen. De verwachting is dat wij de uitbetaling in de maand november kunnen doen.

De energietoeslag zelf aanvragen

Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen kunnen zelf een aanvraag indienen. We kijken dan of u recht heeft op de energietoeslag. Dat is onder andere afhankelijk van uw inkomen. U kunt op deze pagina bij 'Voorwaarden Energietoeslag' lezen of u in aanmerking komt voor deze toeslag.

Ook als u de energietoeslag al eens eerder heeft ontvangen kan het zijn dat u hiervoor opnieuw een aanvraag moet indienen. Dit is het geval wanneer u op 1 oktober 2023 geen recht had op een uitkering via Werksaam Westfriesland, bijzondere bijstand of op aanvullende bijstand via de Sociale Verzekeringsbank.

Vraag online uw energietoeslag 2023 (met DigiD) aan

Hoe hoog is de energietoeslag 2023?

Veel mensen met een laag inkomen hebben in 2023 recht op een eenmalige energietoeslag van maximaal € 1.300,- per huishouden. Veel inwoners hebben eind 2022 al € 500,- hiervan ontvangen. Zij ontvangen nu eenmalig € 800,-. 

Inwoners die eind 2022 geen € 500,- hebben ontvangen, maar op 1 oktober 2023 wel aan de voorwaarden voldeden, ontvangen in totaal € 1.300,-.

Voorwaarden Energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Koggenland als u op 1 oktober 2023 aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder.  
  • U woont in de gemeente Koggenland  op een eigen woonadres (geen briefadres). U woont niet in een instelling (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft een laag inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
  • U en uw eventuele partner zijn geen student en ontvangen geen studiefinanciering (WSF 2000).

Toelichting Inkomen

De bedragen in de tabel zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld. Bij netto bedragen gaat het om het bedrag wat u op uw bankrekening ontvangt. Hier zijn alle belastingen en premies al vanaf.

Uw leefsituatie21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder kostendelende medebewonersVanaf AOW-leeftijd (zonder kostendelende medebewoners)
Alleenstaand / Alleenstaande ouder€ 1.459,94€ 1.629,19
Gehuwd/samenwonend€ 2.085,62€ 2.212,32

Hulp en meer informatie

Financiële hulp nodig?

Lukt het u, door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen, niet meer om rond te komen? Heeft u financiële hulp nodig? Neemt u dan contact op met het Zorgteam Koggenland via onderstaande contactgegevens.

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het zorgteam Koggenland, bereikbaar via telefoonnummer (0229) 54 83 70 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur of e-mail zorgteam@koggenland.nl.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag? Dan kan de Formulierenbrigade Koggenland(externe link) u hierbij helpen. De Formulierenbrigade Koggenland heeft iedere woensdag van 14.00 – 16.00 uur spreekuur in bibliotheek De Goorn, Dwingel 3. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken. 

Handige links

Aankondiging Wet energietoeslag 2023

Oktober 2023

De regering heeft de aanpassing van de Wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd.

Juli 2023

Op 3 juli 2023 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens de zomerperiode is de Tweede Kamer met reces. Dit betekent dat er geen beslissingen worden genomen. Omdat het kabinet is gevallen, is het onzeker wanneer het wetsvoorstel zal worden behandeld. Pas nadat de wet is aangenomen, kunnen gemeenten beginnen met het uitvoeren van de energietoeslag 2023. Zodra meer bekend is over wanneer de energietoeslag voor 2023 kan worden aangevraagd plaatsen wie hierover een nieuwsbericht op onze website. 

December 2022

Het ministerie heeft aangekondigd te werken aan een Wet energietoeslag 2023. Het is nog onduidelijk hoe deze wet eruit gaat zien en wanneer hier vanuit het ministerie over wordt gecommuniceerd. Wij kunnen daarom ook nog niet aangeven vanaf wanneer de energietoeslag voor 2023 kan worden aangevraagd. U kunt hiervoor de website van de gemeente Koggenland in de gaten houden.

Heeft u gevonden wat u zocht?