De energietoeslag is een bedrag van € 1.300 netto per huishouden. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen als bijdrage in uw energiekosten.

Wanneer hoeft u dit formulier niet in te vullen?

U hoeft geen aanvraag in te dienen als u al een eenmalige energietoeslag van € 800 automatisch heeft ontvangen in mei 2022. Dat is het geval als u op 19 april 2022:

 • een uitkering via WerkSaam Westfriesland ontving (Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ 2004)
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontving; of
 • als u in 2022 bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.

Inwoners die de energietoeslag al toegekend hebben gekregen, krijgen in oktober een automatische nabetaling van € 500. Is dit voor u van toepassing? Dan ontvangt u hier spoedig een informatiebrief over.

Wanneer vult u het formulier wél in?

U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen als:

 • geen van bovenstaande situaties op u van toepassing is, maar u wél voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Aankondiging kabinet verhoging van de energietoeslag

27 september 2022

De regelgeving rondom de verhoogde energietoeslag is inmiddels duidelijk. Inwoners die de energietoeslag al toegekend hebben gekregen krijgen in oktober een automatische nabetaling van € 500,00. Is dit voor u van toepassing? Dan ontvangt u hier spoedig een informatiebrief over.

Wat moet u doen?

U kunt het aanvraagformulier downloaden en uitprinten.

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Hebt u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailt u samen met de bewijsstukken naar zorgteam@koggenland.nl

Is het niet mogelijk voor u om ons een mail te sturen? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken afgeven bij de balie op het gemeentehuis tijdens onze openingstijden. Ook kunt u het aanvraagformulier met de bewijsstukken opsturen naar Gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Let erop dat u geen originele documenten inlevert. Zorg voor kopieën.

Wanneer krijgt u bericht?

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen wij u nog om extra informatie.

Controleren wij uw gegevens?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt recht op de energietoeslag van gemeente Koggenland als u

 • in de gemeente Koggenland woont
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt
 • een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum

Inkomensgrenzen 2022 (120% van het sociaal minimum, netto per maand, inclusief het maandelijks opgebouwde vakantiegeld)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOWleeftijd (zonder kostendelende medebewoners)Vanaf AOW-leeftijd (zonder kostendelende medebewoners)
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.322,18€ 1.470,80
Gehuwd/samenwonend€ 1.888,84€ 1992,43
 • de bedragen in de tabel zijn de bedragen die als inkomensgrens tellen. Uw maandelijks inkomen mag dus niet hoger zijn dan deze bedragen.
 • onder inkomsten vallen: inkomen uit arbeid, uitkering, pensioen, alimentatie, inkomen uit eigen onderneming, studiefinanciering, teruggave inkomstenbelasting, inkomsten uit verhuur, inkomensafhankelijke bijdragen, periodieke giften, inkomsten uit vermogen (rente, dividend) etc.
 • huur- zorg- en kinderopvangtoeslag en kinderbijslag zijn geen inkomsten. Dus dat telt niet mee.
 • onder kostendelende medebewoner worden verstaan de persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet. U vindt deze terug in Artikel 19a Participatiewet(externe link).

U hebt geen recht op de energietoeslag als u

 • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt

Meer informatie

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? De vrijwilligers van de formulierenbrigade kunnen u helpen.

Lees meer over de formulierenbrigade

Contact met het zorgteam

Hebt u vragen over de energietoeslag? Neemt u dan contact op met het Zorgteam. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur. Het telefoonnummer is (0229) 54 83 70. Per mail zijn wij bereikbaar via zorgteam@koggenland.nl.

Handige links

Website www.duurzaamkoggenland.nl

De website www.duurzaamkoggenland.nl is hét platform waarop de gemeente Koggenland alle informatie plaatst over verduurzaming. Alle tips uit de Korte Metten-campagne worden hier verzameld. Op de website komen ook adviezen voor een aardgasvrije woning, bouwkundige aspecten, informatie over subsidies, alles over de klimaatdoelstellingen en links naar relevante organisaties, aanvraagformulieren voor subsidie en meer. Er is ook aandacht voor andere duurzaamheidspijlers zoals omgaan met het veranderende klimaat, ook wel klimaatadaptatie genoemd, circulaire economie en afval, de RES, mobiliteit en meer. 

Ga naar duurzaamkoggenland.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?