Op 4 mei vindt op verschillende plaatsen in Koggenland de traditionele 4 mei-herdenkingsbijeenkomst plaats. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom. In Berkhout, Obdam, Ursem en Spierdijk organiseren de plaatselijke comités herdenkingsbijeenkomsten. In Grosthuizen organiseert de Historische Vereniging Hemony een herdenking.

Burgemeester Monique Bonsen is dit jaar samen met kinderburgemeester Roan Klaver aanwezig bij de herdenking in Obdam, waar de burgemeester een toespraak houdt en een krans legt. Wethouder Rosalien van Dolder is aanwezig bij de herdenking in Ursem en wethouder Bart Krijnen zal de herdenking in Berkhout bijwonen. Net als de burgemeester houden de beide wethouders een toespraak en leggen zij een krans.

Het thema van de Nationale Herdenking is dit jaar ‘Leven met oorlog’. In de aanloop naar 4 en 5 mei besteden de basisscholen in Koggenland aandacht aan het thema. Dat doen zij in samenwerking met de plaatselijke comités. De leerlingen maken tekeningen en andere kunstwerken rondom het thema, die worden geëxposeerd in de kerken in Berkhout en Ursem en in De Brink in Obdam.

Monumenten opgeknapt

Twee oorlogsmonumenten in de gemeente zijn recent opgeknapt. De plaquette aan het voormalige raadhuis in Obdam is vervangen. Dit monument werd in 2008 opgericht ter nagedachtenis aan de Obdamse verzetsman Jozef Buis. In 2019 raakte het beschadigd door een grote brand.

In Berkhout is de plaquette bij het ‘Monument voor Geallieerde Vliegers’ gerestaureerd (zie foto). Het monument zelf, dat bestaat uit de propeller van een Britse bommenwerper, werd vorig jaar al gerestaureerd. De betreffende bommenwerper stortte in de nacht van 8 november 1941 neer in het naastgelegen weiland. De vier bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Bij het monument is een nieuw informatiebord geplaatst, met daarop onder meer foto’s van de bemanningsleden en de plek waar het vliegtuig neerstortte.

Herdenkingsbijeenkomsten in Koggenland

Obdam, Sint Victorkerk

Start om 18.45 uur, met om 19.35 uur een stille tocht langs de monumenten in Obdam. Na 20.00 uur is er een informele samenkomst in Dorpshuis De Brink.

Ursem, H. Bavokerk

Start om 18.30 uur, met om 19.20 uur een stille tocht langs de drie monumenten in Ursem.
Na de kranslegging en de twee minuten stilte om 20.00 uur op de G. Veldmanbrug, is er een informele samenkomst in de ontmoetingsruimte van de kerk met werkstukken ter expositie.

Berkhout, Berkhouter Kerk

Start om 19.00 uur, met om 19.50 uur een kranslegging bij het monument voor de kerk.
Na 20.00 uur is er een informele samenkomst in de Berkhouter Kerk.

Spierdijk, Gedenkteken bij de Parochiekerk Sint Georgius

Om 19.55 uur een kranslegging bij het gedenkteken voor de kerk.

Grosthuizen/Avenhorn, Klokkenstoel, Grosthuizen 70

De Hemony-klok uit de voormalige kerk van Grosthuizen wordt geluid om de twee minuten stilte om 20.00 uur te omsluiten.

Tijdens de herdenkingen in Obdam, Ursem en Berkhout zijn er kortdurende wegafzettingen, zodat aanwezigen veilig en in stilte langs de monumenten kunnen lopen. De gemeente vraagt begrip hiervoor.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de herdenkingen contact op met Natasja Otten van het bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0229) 54 83 95.