In gemeente Koggenland werken twee Buiten Gewoon Opsporingsambtenaren (boa’s). U kunt ze dagelijks, op ieder tijdstip en zelfs in het weekend, te voet, in de auto of op de fiets tegenkomen in de gemeente. Onze boa’s werken meestal in uniform.  

Aanspreekpunt voor inwoners

Onze boa’s zijn op straat het aanspreekpunt voor onze inwoners op het gebied van  veiligheid en overlast. Zij zijn er voor  vragen of als hulp nodig is. Ook  spreken zij inwoners en ondernemers indien nodig aan op gedrag. Bij overtredingen kunnen zij sancties opleggen. Onze boa’s kunnen direct optreden bij onveilige of illegale situaties, eventueel in samenwerking met andere bevoegde instanties. De boa’s werken nauw samen met andere hulpdiensten, zoals de politie (inclusief uw wijkagent) en brandweer.

Taken

Onze boa’s houden zich onder andere bezig met:

  • Toezicht op jeugd in de openbare ruimte;
  • Toezicht op de drank- en horecawet;
  • Overlast van (aanbieden van)afval;
  • Honden overlast;
  • Veiligheid rondom scholen;
  • Fout geparkeerde voertuigen en fietsen;
  • Fout geparkeerde aanhangers of caravans;
  • Eerste hulp verlenen, AED bedienen.

Contact

U kunt de boa’s bereiken via de mail handhaving@koggenland.nl, telefoonnummer (0229)54 84 00 of via het doen van een melding openbare ruimte.