Pagina opties

Wat doet de auditcommissie?

De taken van de auditcommissie zijn samengevat als volgt:  

  • Het doen van aanbevelingen voor benoeming accountant
  • Het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant
  • Het adviseren van de gemeenteraad over het vast te stellen controle-protocol voor de accountantscontrole
  • Het adviseren van de gemeenteraad om de jaarrekening wel of niet vast te stellen
  • Het adviseren van de gemeenteraad over overige tussentijdse rapportages en producten
  • Het adviseren van de gemeenteraad over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet
  • Het evalueren van het functioneren van de accountant;
  • Het zijn van het afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken door accountant, Rekenkamercommissie en het college
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over verbetering van de planning en control