Pagina opties

Vergaderingen college van B & W

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente, hierbij worden zij ondersteund door de algemeen directeur. Het college vergadert iedere dinsdag.