Pagina opties

Vergaderdata van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere eerste maandagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 uur (tenzij anders aangegeven) in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de vergaderdata. De vergadering is openbaar, u bent welkom!

Vergaderingen in 2019

 • 14 januari
 • 4 februari
 • 4  maart
 • 1 april
 • 6 mei
 • 3 juni
 • 1 juli
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december