Pagina opties

Wethouder Rosalien van Dolder (VVD)

Portefeuille

 • Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
 • CAW WF / HVC
 • Duurzaamheid
 • Economische zaken
 • Grondbedrijf
 • Milieu
 • Omgevingsdienst
 • Ontwikkelingsbedrijf
 • Recreatie en Toerisme
 • Recreatieschap WF
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Sport
 • (volks)Huisvesting (vergunningen, WKB)
 • VVRE

Nevenfuncties

 • Advocaat
 • Mede-eigenaar DGH Advocaten te Heerhugowaard (tevens omvattend bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden)
 • Lid Kerkenraad Protestantse Gemeente Koggenland (scriba)
 • Lid Rotary Koggenland

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl