Pagina opties

Wethouder Jan Houtenbos (VVD)

Portefeuille

  • Financien
  • Groenbeheer (buitendienst, snippergroen)
  • N23
  • Openbare ruimte (bruggen, OV, riolering)
  • Prov. Verkeers- en vervoersbeleid
  • Verkeer, wegen en vervoer
  • VVRE
  • Woningbedrijf (incl. gem. vastgoed)

Nevenfuncties

[volgt]

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl