Pagina opties

Wethouder Jan Houtenbos (VVD)

Portefeuille

 • Financien
 • Groenbeheer (buitendienst, snippergroen)
 • Openbare ruimte (bruggen, OV, riolering)
 • Prov. Verkeers- en vervoersbeleid
 • Verkeer, wegen en vervoer
 • Woningbedrijf (incl. gem. vastgoed)

Nevenfuncties

 • Organisator collecte HandicapNL               
 • Schapenverloskundige Landschapsbeheer Rinnegom(vrijwilliger)
 • Vrijwilliger verzorgingstehuis Oudtburgh Bergen(NH)
 • Vrijwilliger buurtcomite Mosselaan Egmond aan den Hoef(penningmeester)
 • Redactie FlessenpostuitEgmond
 • Vrijwilliger Vereniging Historisch Egmond
 • Directeur Novamente BV
 • Adviseur provinciale belastingen provincie Noord-Holland

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl