Pagina opties

Burgemeester Monique Bonsen

Burgemeester Monique Bonsen

Portefeuille

Wettelijke taken

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie beleid
 • Integriteit

Extra portefeuilles

 • Burgerzaken
 • Burgemeesterskring
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Dienstverlening
 • Facilitaire zaken en I&A
 • Integraal overleg jeugd, zorg, OOV
 • Integrale handhaving
 • Kunst
 • Monumentenzorg
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Pact van WF
 • Personeel en organisatie
 • Regionaal Beheersoverleg Politie
 • Regionale Driehoek
 • Regionale samenwerking
 • SG Regionaal Info en Exp. Centrum
 • SSC De Som
 • Veilligheidsregio

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Secretaris van de Christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan Epilepsie

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl