Pagina opties

Leden van de auditcommissie

Leden

  • Karin van der Gaast (voorzitter)
  • Tinda Kuijper-van der Roest (lid)
  • Rick Nooij (lid)
  • Jack Stroomer (lid)
  • Fred Doodeman (agendalid)

Secretaris

  • Louise Marijnissen (raadsgriffier)