Pagina opties

Doe-teams Zuidermeer

Het college voerde donderdagavond 1 december 2016 met de inwoners van Zuidermeer een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Zuidermeer
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Snel internet
 • Maikel Groot
 • Koos Molenaar
 • Peter Naber
 • Ron Oosterbeek
Paulien Mol

Maart 2019

Glasvezel komt er voor heel Koggenland. De aanlegwerkzaamheden zijn reeds gestart.

April 2018

Sluit minimaal 40% van de huishoudens vóór 1 juli 2018 een glasvezelabonnement af, dan wordt heel Koggenland gratis voorzien van een glasvezelnetwerk.

Oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober ondertekende het college van B&W het contract met E-Fiber, een ervaren partij die glasvezelnetwerken. Als allereerste is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel inwoners interesse hebben in glasvezel. E-Fiber gaat hier vanaf januari 2018 mee aan de slag. Inwoners kunnen overstappen naar snel internet. Televisie en telefonie zitten inbegrepen in het pakket. Er zijn geen aansluitkosten. Als blijkt dat er voldoende animo is, dan wordt gestart met de aanleg van deze speciale kabels. E-Fiber voert het project uit en draagt het (financieel) risico.

Januari 2017

Op 1 december, tijdens het Dorpsgesprek in Zuidermeer, is aangegeven dat er behoefte is aan snel internet. Deze behoefte was al bekend bij de gemeente Koggenland. Er zijn in onze gemeente meer plekken  waar geen snel internet aanwezig is, de zogenoemde 'witte gebieden'. De gemeente werkt aan een oplossing hiervoor. Op dit moment vinden gesprekken plaats met aanbieders en provincie. Ook wordt bekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Naar verwachting zal voorjaar 2017 actie van de werkgroep Zuidermeer gevraagd worden.

Woningbouw
 • Freno Oudejans
 • Linda Steur
 • Piet Smal
 • Peter Naber
Martin Stroet

Maart 2019

Doe-team Leefbaarheid Zuidermeer heeft opnieuw onderzocht of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer willen wonen. Dat heeft een aantal potentiële kandidaten opgeleverd. Dat onderzoek is aan de gemeente gepresenteerd met de afspraak dat de gemeente informatie aan het doe-team verstrekt over CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en eventuele grondprijzen van de ter beschikking zijnde bouwkavels.

November 2017

Wegens gebrek aan concrete belangstelling staat dit doe-team tijdelijk on hold.

Maart 2017

Werkgroep Leefbaarheid Zuidermeer onderzoekt of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer zouden willen wonen. Als er voldoende mensen geïnteresseerd zijn dan gaat de werkgroep en de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Infrastructuur
 • KlaasWim Jonker
 • Daan Ovost
 • Willem de Vries
 • Albert Schagen
 • Edwin Feller
 • Marie Louise Kenter
 • Ron leegwater
 • Peter Naber
 • Wendy Jonker
 • Arie Penning
 • Jack Vriend
Gerard van Harskamp

Maart 2019

De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee opgeheven.

Januari 2019

Onderhoud wegen

HHNK heeft de reconstructie van de wegen in Zuidermeer eind 2018 afgerond. Gemeentelijke zaken zoals voetpaden en parkeervakken zijn gelijktijdig met de werkzaamheden van het HHNK uitgevoerd. Hiermee zijn de werkzaamheden voor onderhoud wegen afgerond.

Afbeelding van de opgeknapte wegen in Zuidermeer

Afbeelding van de opgeknapte wegen in Zuidermeer

Juni 2018

Onderhoud wegen

Tijdens een informatieavond georganiseerd door het doe-team kregen de aanwezigen een enquête mee van het doe-team. Via de enquête is bij de inwoners naar de meest gewenste wegsoort voor de Zuidermeerse wegen gevraagd. De meeste inwoners gaven de voorkeur aan asfalt.

HHNK legt in 2018 asfalt aan. Na de aanleg van het asfalt blijft het een 50 km/per uur weg.

De gemeentelijke zaken zoals voetpaden en parkeervakken worden direct met de werkzaamheden van het HHNK uitgevoerd.

Januari 2018

Onderhoud wegen

HHNK voert begin 2018 onderhoud op de wegen uit. Daarna knapt de gemeente de gemeentelijke wegen op en neemt daarbij de schoolzone ook direct mee.

Wandelpad over het weiland

Het wandelpad is begaanbaar gemaakt. De werkzaamheden voor het wandelpad zijn afgerond.

April 2017

Wandelpad over het weiland

Het wandelpad over het weiland tussen de Zuidermeerweg en Koggeweg in Zuidermeer is onbegaanbaar. Het doe-team wilt het pad graag zo begaanbaar mogelijk maken. Daarbij moet rekening worden gehouden dat het pad vanwege het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni niet toegankelijk is. Dan mag er niet gemaaid worden. Er vindt overleg met de gemeente, beheerders en gebruikers plaats voor een aanvaardbare oplossing voor iedereen.

Afbeelding van de locatie van het wandelpad tussen de Zuidermeerweg en de Koggeweg in Zuidermeer

Afbeelding van de locatie van het wandelpad tussen de Zuidermeerweg en de Koggeweg in Zuidermeer

Onderhoud wegen

Er is behoefte aan noodzakelijk onderhoud aan de Zuidermeerse wegen. De werkgroep wilt onderhoud op de wegen laten uitvoeren en de wegen veiliger maken. De wegen zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep. HHNK maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep.

De inwoners van de werkgroep dragen zorg voor de contacten en plannen met de grondeigenaren van de wegen. Zodra de plannen van HHNK bekend zijn zoekt de gemeente uit hoe de wegdelen die grenzen tussen gemeentelijk grondgebied en grondgebied van HHNK zo goed mogelijk kunnen worden aangesloten.

De weg die opgeknapt moet worden is de asfaltweg binnen de bebouwde kom, vanaf het spoor tot aan de Koggeweg.

Maart 2017

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep. Daarnaast heeft de werkgroep het plan in behandeling om het pad over het weiland op te knappen.

Januari 2017

Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep.

Dorpsplein

Weel Events uit Zuidermeer Gemeente alleen nodig voor vergunning, dit verloopt via het reguliere vergunningverleningsproces. Gewenste resultaat: plein om activiteiten te organiseren, zoals foodmarkt in de zomermaanden, dorpspicknick en een zomerfestival.

Te downloaden: