Pagina opties

Doe-teams Spierdijk

Het college voerde op donderdagavond 29 november 2018 met de inwoners van Spierdijk een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de vorderingen van de doe-teams.

Doe-teams Spierdijk
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Visie voorzieningenbehoud
  • Bram Blaauw
  • Carla Wenker
  • Jan Groot
Henk Wagenaar

April 2019

Doe-team Visie voorzieningenbehoud hoopt de voorzieningen die Spierdijk momenteel heeft te behouden.

Bekijk de informatie van het doe-team voor hun ideeën:

Groen Spierdijk
  • Ger Floris
  • Marco Holleberg
René Otter

Februari 2019

De inwoners van Spierdijk hebben voor de leefbaarheid van het dorp behoefte aan meer groen en vaarroutes. Het doe-team wenst een boomrijke omgeving om het dorp  CO2-neutraal te maken, vaarroutes en een speelweide of visvijver.  

Het doe-team ontwerpt een plan, werkt waar mogelijk mee met de uitvoering en houdt toezicht op de werkzaamheden. De gemeente is nodig voor financiering, vergunningen en realisatie.

Spel en recreatie
  • Hans Blaauw
  • Jack Kuiper
  • Jos van Straalen
René Otter / Martin Stroet

Maart 2019

De burgemeester is vorige week op de J&M school geweest om te praten over natuurspeeltuin en heeft de school in contact gebracht met dit doe-team.

Januari 2019

De inwoners van Spierdijk hebben behoefte aan meer recreatiemogelijkheden voor jong en oud. Het doe-team gaat aan de slag met ideeën voor het realiseren van een voetbalkooi voor jeugd en een fitness parcours buiten, geschikt voor jong en oud.

Het doe-team gaat in overleg met de gemeente op zoek naar geschikte locatie(s) en maakt vervolgens een ontwerp en kostenoverzicht. De gemeente is nodig voor financiering en vergunningen, inclusief beschikbaar stellen van ruimte/grond.

Te downloaden: