Pagina opties

Doe-teams Scharwoude

Het college voerde dinsdagavond 12 april 2016 met de inwoners van Scharwoude een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Scharwoude
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Verkeer
 • de heer Kolk
 • de heer Elzinga
 • de heer Bikkel
 • de heer Reid
 • de heer Bolluijt
  (Belangengroep Scharwoude)
Gerard van Harskamp

Maart 2019

De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee opgeheven.

Januari 2019

De ontsluiting van het melkveebedrijf van de familie Dijkshoorn op de IJsselmeerdijk (Kampstraat 35) is gerealiseerd. Door de nieuwe uitweg en de adreswijziging wordt het dorp ontzien van het zware landbouwverkeer. De uitrit is al bruikbaar echter i.v.m. de te verwachten zetting zal de definitieve asfalt laag pas in mei 2019 worden aangebracht.

Afbeelding van de werkzaamheden bij de IJsselmeerdijk

Afbeelding van de graafwerkzaamheden bij de IJsselmeerdijk

November 2018

Om voor de voetgangers een veiliger entree vanaf de IJsselmeerdijk te bieden is het voetpad aan de noordzijde doorgetrokken tot en met huisnummer 7. Op deze locatie is oversteken een stuk veiliger dan in de bocht vanaf voornoemde IJsselmeerdijk, waar de snelheid nog relatief hoog is.

Eind 2018 wordt er gestart met de aanleg van de ontsluiting van het melkveebedrijf van de familie Dijkshoorn op de IJsselmeerdijk. Alle verkeersbewegingen liepen altijd door het dorp en dan door de nieuwbouw via de Jan Ooms Pz straat en de Dirk Kampstraat, waar het melkveebedrijf zich aan bevindt. Door de nieuwe uitweg en de adreswijziging zal het dorp voortaan worden ontzien van het zware landbouwverkeer.

Mei 2017

De inrit vanaf Grosthuizen en de inrit vanaf de IJsselmeerdijk worden getoetst op snelheidsremmende maatregelen.

Afbeelding van de locaties van de inritten vanaf Grosthuizen/Zesstedenweg en de IJsselmeerdijk

Afbeelding van de locaties van de inritten vanaf Grosthuizen/Zesstedenweg en de IJsselmeerdijk

April 2017

Inwoners van Scharwoude ervaren drukte op de toegangswegen van en naar hun dorp. Oorzaak van de drukte wordt onder andere veroorzaakt door de busverbinding Amsterdam-Hoorn en sluipverkeer. De werkgroep probeert de verkeersveiligheid te vergroten door:

 • Inzetten van verkeersveiligheidsmiddelen van Veilig verkeer Nederland
 • Ludieke verkeersveiligheid acties
 • Opvallend maken van bebouwde kom grens (van 50 km naar 30 km bebouwde kom zone)
 • Remmende werking op de weg vanuit Hoorn naar Scharwoude.
 • Remmende werking op de weg vanuit Grosthuizen naar Scharwoude.

De inwoners van de werkgroep dragen zorg voor de inzet van verkeersveiligheidsmiddelen, ludieke verkeersveiligheid acties en bijzondere veiligheidsborden. De gemeente regelt opvallende borden voor bebouwde kom grenzen en onderzoekt mogelijkheden voor remmende werking op de toegangsweg.

Januari 2017

De werkgroep heeft geopperd om zelf ludieke actie's (laseren en borden) uit te voeren.

November 2016

Juni 2016

Status Verkeer Scharwoude (pdf, 168,49)

Bekijk het Voor-Na-overzicht om te zien wat er al gebeurd is met de input van Belangengroep Scharwoude.

Strand aan Markermeer
 • mevrouw Bikkel
 • mevrouw Van den Driest
 • de heer Bolluijt
  (Belangengroep Scharwoude)
Martin Stroet De werkgroep Scharwoude heeft vlak na het dorpsgesprek een overleg gehad met de gemeente over het buitendijks gebied bij Scharwoude en de invulling van een strand. Het leidend voorwerp op deze locatie is de dijkversterking door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Omdat er vanuit de werkgroep Scharwoude, maar ook vanuit de werkgroep IJsselmeerdijk vraagtekens gezet zijn bij het plan dat er nu ligt ten aanzien van de dijkverzwaring, wil men eerst kijken of het huidige plan kan worden aangepast. Gesprekken met beide werkgroepen tussen de Alliantie, het HHNK, de gemeente en de provincie zijn op dit moment in volle gang. Het doel is om draagvlak te creëren voor het dorp, maar ook voor de omwonenden van de IJsselmeerdijk. Met de werkgroep is afgesproken dat de recreatieve invulling, inclusief strand, van de nieuwe situatie wordt besproken als het ontwerp van de dijkversterking definitief is.
Meldpunt verzoeken n.v.t. Gerard van Harskamp Gewenste aanpassingen zijn gerealiseerd. Overige punten worden binnen herinrichting opgenomen.

Te downloaden: