Pagina opties

Doe-teams Oudendijk

Het college voerde op donderdagavond 28 juni 2018 met de inwoners van Oudendijk een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden samen één doe-team. Bekijk de vorderingen van het doe-team.

Doe-teams Oudendijk
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken

Doe-team Oudendijk:

 • Tegengaan van zwerfafval
 • Leuker maken van speelvoorzieningen voor kinderen
 • Dorpsverfraaiing (o.a. mooier maken van straatverlichting, verrijken van het groen en het beter benutten van karakteristieke gebouwen zoals de monumentale kerk)
 • Dirk Wassenaar
 • Jan van de Werff
 • Harmina ter Schure
 • Annemarie Broersen
 • Remmelt Blom
René Otter

Augustus 2019

Bankje

In Oudendijk bij de brug Lange Weide (kant Beetskoogkade) zijn een zitbank en afvalbak geplaatst, direct gereed voor gebruik.


Afbeelding: het nieuwe bankje en de prullenbak.

Zwemmersbrug

Van het Hoogheemraadschap is vernomen dat de ‘zwemmersbrug’ in 2020 wordt vervangen.

December 2018

De inwoners van Oudendijk willen de leefbaarheid in het dorp Oudendijk verbeteren, met name via esthetische aanpassingen. Volgens het doe-team dient het dorp, binnen de realistische mogelijkheden, haar schoonheid weer terug te krijgen. Dit zal mede resulteren in schonere leefomgeving op lange termijn.

Gewenste resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat staan hieronder opgesomd. Van de voorgestelde resultaten zijn er aan aantal waar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) eigenaar van is, daarbij ligt de bevoegdheid ook bij HHNK.

 • Verfraaiing betonnen waterkering d.m.v. bermmixen/bloemzaaisels alsmede het leggen van grastegels (meer) langs de berm. Is niet van Gemeente Koggenland maar van HHNK. Voorstel om doe-team in contact te brengen met HHNK.
 • Plaatsen van nostalgische lantaarnpalen met ledverlichting langs Dorpsweg en Slimdijk.
 • Plaatsen van onderhoudsarme en duurzame (hufterproof) zitbanken bij de zgn. “Zwembrug” (brug t/h van de Lange Weide) alsmede langs het Buutschoterpad t/h de tweede brug tussen Oudendijk en Grosthuizen.
 • Plaatsen van afvalbakken (herplaatsen na verwijdering vorig jaar) bij de “Zwembrug”. Is in eigendom van HHNK. Voorstel om doe-team in contact te brengen met HHNK.
 • Plaatsen van snelheidsindicator aan weerszijde van het dorp (de welbekende J of L). Is voor HHNK. Voorstel om doe-team in contact te brengen met HHNK.
 • Milieueducatie met lokale jeugd.
 • Opknappen speeltuin in de Lange Weide d.m.v. plaatsen van extra (leuke!) en modernere speeltuigen.

De inwoners van het doe-team pakken de plannen op. Waar mogelijk worden vrijwilligers gevraagd ten behoeve van zelfwerkzaamheid. Het doe-team vraagt de gemeente om hulp bij budget, techniek, management en netwerk.

Te downloaden: