Pagina opties

Doe-teams Obdam

Nieuws

In februari 2022 stemde de gemeenteraad in met het plan Ontmoetingsplein Obdam. Op de speciale projectpagina kunt u de vorderingen volgen. 

Start doe-team Obdam

Het college voerde op maandagavond 22 mei en op donderdag 22 juni 2017 met de inwoners van Obdam een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Obdam
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Woongemeenschap Obdam
 • Marie-Louise Ruijter
 • Marian Bruijns
 • Monique Obdam
 • Elly Bankras
Martin Stroet

April 2020

Bekijk de informatie van het doe-team voor de laatste stand van zaken:

November 2019

Bekijk de informatie van het doe-team voor de laatste stand van zaken:

Juli 2019

Bekijk de informatie van het doe-team voor de laatste stand van zaken:

Februari 2019

Bekijk de informatie van het doe-team voor de laatste stand van zaken:

Oktober 2018

Ruim honderd bezoekers waren op de informatieavond over het bijzondere woonproject voor senioren. Belangstellenden voor een woning kunnen zich voor 15 euro inschrijven via obdammerhof@ziggo.nl.

Afbeelding: informatieavond op 2 oktober 2018

Afbeelding: geïnteresseerden bekijken op de informatieavond de locatie Obdammerhof

Juni 2018

Het doe-team zet zich in voor het zogenoemde 'Obdammerhof'. Een woongemeenschap voor 50+’ers ‘die anders oud willen worden’, geïnspireerd door stichting Knarrenhof www.knarrenhof.nl. Het team heeft een plek voor ogen in het nieuw te bouwen plan Tuindersweijde.

Het doe-team wil mensen uit Koggenland interesseren voor deze nieuwe woonvorm.

Bekijk de flyer van het doe-team voor de laatste stand van zaken:

Het doe-team houdt op dinsdagavond 2 oktober een informatieavond in De Brink vanaf 20:00 uur. Aanmelden kan via obdammerhof@ziggo.nl.

Afbeelding: De gezichten van doe-team Obdammerhof vlnr: Monique Obdam, Marie-Louise Ruijter, Elly Bankras en Marian Obdam

Januari 2018

Het doe-team Woongemeenschap Obdam wil een woongemeenschap vormen die aansluit bij de doelgroep 50+: gezond ouder worden.

Het doe-team streeft ernaar een hofje (’t Hof van Obdam) te creëren, waarbij de bewoners samen een gemeenschap vormen; een huis bewonen, met een gezamenlijke binnentuin, een volkstuin, een ruimte om samen te komen, in of vlakbij de kern van Obdam.

’t Hof van Obdam staat voor:

 • Een betekenisvol leven, waarbij we zowel voor elkaar als voor de gemeenschap van Obdam van betekenis zijn.
 • Verbinding met elkaar, zichtbaar in de samenleving, zelfstandig, diversiteit, vrijheid behouden, actief zijn, stimuleren van elkaar, samen - niet alleen, talenten behouden.

Model voor het doe-team is het Knarrenhof (www.knarrenhof.nl); een initiatief, waarbij er op diverse plaatsen in het land al hofjes worden ontwikkeld, voor 50+ers.

Het doe-team neemt contact met krasseknarrenhof op om te horen wat er zo al moet gebeuren voordat een initiatief opgestart kan worden. Het doe-team heeft nog géén locatie op het oog.

Kunst en cultuur
 • Caroline de Moel
 • Coby Smin
Dieuw Schuijtemaker

Opstarten

Verkeer en veiligheid
 • Bernadette Bijman
 • Fia Kuin
 • Hans Privee
 • Amanda Privee
 • Wim Bijvoet
Inge Dolfing

Maart 2019

Paaltjes weg

De gemeente heeft voorgesteld om de paaltjesactie gedoseerd uit te voeren. De gemeente stelt o.a. voor om langs onderstaand wit hek, tegenover de Deen, niet alle paatjes weg te halen, maar om-en-om te laten staan. De tussenafstand is dan ongeveer 8 meter. Voetgangers kunnen elkaar gemakkelijker passeren, zonder al te veel risico op parkeren op de stoep. Wanneer meer palen worden weggehaald, neemt het comfort voor de voetganger toe, maar ook het risico op blokkade door auto’s.

Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen

Doe-team Obdam vroeg om op de kruising Dorssptraat-Burgemeester de Boerlaan de voorrang op te heffen. Het verbeterpunt van het doe-team uitgevoerd. Ter aanvulling is er een bord opgehangen dat rechts voorrang heeft.

Afbeelding: situatie tegenover de Deen in Obdam

Situatie Dorpstraat-Lutkedijk

De kruising Lutkedijk 30km is in beheer bij het Hoogheemraadschap en zij kiest ervoor e.e.a. pas aan te passen wanneer de kruising aan groot onderhoud toe is. Dat is voorlopig nog niet het geval. De huidige situatie zal wel een paar jaar zo blijven. De gemeente heeft aan de Koggenlandse kant van de kruising de bebording kritisch bekeken en verbeterd waar dit mogelijk was.

December 2018

Doe-team Obdam vroeg om op de kruising Dorssptraat-Burgemeester de Boerlaan de voorrang op te heffen. De kruising ligt in een 30km-zone en daar wordt als regel de voorrang niet geregeld. Het voorstel van het Doe-team is uitgevoerd.

Afbeelding: nieuwe situatie gerealiseerd van de Dorpsstraat in Obdam

Juli 2018

Doe-team Verkeer heeft een fietstocht gemaakt langs oude en nieuwe verkeerssituaties in Obdam. Er zijn vragen gesteld bij de definitieve aansluiting op de N23 Westfrisiaweg en aansluitende straten. Daarnaast heeft het doe-team vastgesteld dat sommige verkeerssituaties beter kunnen:

 • Paaltjes weg in de Dorpstraat, zodat het trottoir beter beloopbaar is.
 • Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen.
 • Situatie Dorpstraat-Lutkedijk (richting Opmeer) verbeteren.

Lees het hele verslag:

Afbeelding: nieuwe situatie van de Dorpsstraat in Obdam eind 2018, begin 2019

Natuurspeeltuin
 • Patrick Bakker
 • Sander Laan
René Otter

Februari 2018

De inwoners van Obdam hebben behoefte aan een natuurspeeltuin. Het doe-team helpt graag om een natuurspeeltuin in Obdam te realiseren.

Het doe-team onderzoekt mogelijke locaties voor een natuurspeeltuin. De inwoners van het doe-team worden bij de ontwerpen voor de natuurspeeltuin betrokken. De gemeente faciliteert het doe-team.

Recreatie
 • Bernadette Bijman
 • Vincent Borst
 • Peter Borst
 • Anneriek Dekker
René Otter Het doe-team is opgeheven
Duurzaamheid
 • Peter Borst
 • Vincent Borst
 • De heer Zijp / de Lange
 • Mevrouw Zijp / de Lange
 • Bart Strooper
 • Stan de Nijs
 • Piet Luken
Ben Schopman

Januari 2018

Doe-team Duurzaamheid Obdam ontwikkelt een richting om duurzaamheid van Obdam centraler te plaatsen. Om duurzaamheid centraler te plaatsen verzamelt het doe-team kennis en mogelijkheden over het onderwerp. Als resultaat werkt het doe-team aan bewustwording van bewoners, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een pamflet met de ambities van het doe-team. Daarnaast streeft het doe-team naar strakkere emissie eisen voor nieuwbouw en gezamenlijke ontwikkeling van zonnepaneelvelden. Inwoners van het doe-team dragen onderwerpen aan en schatten het belang en haalbaarheid voor Obdam in. De gemeente faciliteert het doe-team.

Tuindersweide / openbaar groen inrichting
 • Anneriek Dekker
 • Niek Zijp
Martin Stroet

Maart 2019

Ontwikkelaar Vos en gemeente Koggenland hebben opdracht gegeven voor het maken van een stedenbouwkundig plan. In het proces voor het maken van het stedenbouwkundig plan is ook participatie opgenomen. Naar verwachting zal het concept in het voorjaar van 2019 besproken kunnen worden met het doe-team.

Werkgelegenheid
 • Peter Borst
 • Bart Strooper
 • Niek Zijp
Paulien Mol

Maart 2019

Het doe-team is opgeheven.

September 2017

Er heeft een verkennend gesprek met het doe-team en de burgemeester plaatsgevonden. Het doe-team gaat met de opdrachtformulering voor werkgelegenheid in Obdam aan de slag.
Dorpsplein
 • Peter Borst
 • Nico Konijn
 • Remon Feld
 • Gerda Wester
 • Peter Wortel
 • Bram Bakker
René Otter

Februari 2021

Lees de nieuwsbrief van het doe-team: Ontwikkelingen van het Ontmoetingsplein

April 2020

John Koomen Tuinen gaat een aangepast ontwerp opstellen voor het dorpsplein.

December 2019

Het college van B&W stelt € 7.000 beschikbaar voor het opstellen van een aangepast ontwerp.

December 2018

Lees de nieuwsbrief van het doe-team: Ontwikkelingen van het Ontmoetingsplein

September 2018

Zaterdag 22 september heeft het doe-team Dorpsplein bezoeken georganiseerd aan locaties die als referentie dienen voor het ontwerp van het nieuwe dorpsplein. Onder leiding van het landschapsarchitectenbureau Karres en Brands is een bezoek gebracht aan het kerkplein in Harmelen en het geheel heringerichte marktplein in Ede. Lees het verslag:

Juli 2018

Het College van B&W stelt € 5.800,- beschikbaar voor het opstellen van een modellenstudie voor een dorpsplein in Obdam én te verwachten onkosten doe-team.

Een mooie stap voor doe-team dorpsplein om iets moois te realiseren!

April 2018

Op 12 april heeft WEEFF TV een uitzending gemaakt met het doe-team.

Hieronder zijn de ideeën en impressies voor het dorpsplein te downloaden.

Te downloaden:

Februari 2018

Het doe-team heeft haar naam aangepast van 'Groenvoorziening bijzondere natuur' naar 'dorpsplein'.

Januari 2018

In Frankrijk kent bijna ieder dorp een ontmoetingsplein. Doe-team 'Groenvoorziening bijzondere natuur' wenst ook een gezellig ontmoetingsplein in Obdam waar oud en jong het contact met elkaar kunnen versterken. Dit doe-team zet zich in voor de realisatie van een dorpsplein in Obdam.

De deelnemende inwoners van het doe-team draagt zorg voor het vinden van een geschikte dorpspleinlocaties en presentatie van de ideeën aan de dorpsgemeenschap.

De gemeente faciliteert het doe-team. Denk daarbij aan het uitzoeken van eigendomssituaties van mogelijke locaties en meedenken over de haalbaarheid van de locaties.

Te downloaden: