Pagina opties

Doe-teams Hensbroek

Het college voerde dinsdagavond 24 mei 2016 met de inwoners van Hensbroek een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Hensbroek
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Verkeer
 • Hendrik Jan Swart
 • Ans Breed
 • Anna Tol
 • mevr. Jong
Nvt

Maart 2019

Hensbroek ervaart al jaren overlast van (landbouw)verkeer wat te snel rijdt. Er zijn reeds aanpassingen gedaan, desondanks blijft de overlast van snel rijdende trekkers. In een onderzoek door de gemeente is de huidige situatie beschouwd. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat het maximaal mogelijke reeds is behaald.

Besloten is om de situatie te laten zoals deze nu is. Als er specifieke locaties voor verbeteringen zijn, kan hier natuurlijk wel op ingezoomd worden.

De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee opgeheven.

Juli 2017

Hensbroek ervaart al jaren overlast van (landbouw)verkeer wat te snel rijdt. Er zijn reeds aanpassingen gedaan, desondanks blijft de overlast van snel rijdende trekkers. In een onderzoek door de gemeente zal de huidige situatie worden beschouwd. De resultaten uit het onderzoek geven de gemeente en inwoners een duidelijk beeld of er nog mogelijkheden zijn, of dat het maximaal mogelijke reeds is behaald.

Januari 2017

Het doe-team verkeer Hensbroek maakt een afspraak om bij elkaar te komen.

Kleinschalige woningbouw
 • Wim Zwagerman
 • Frans Molenaar
 • Arie Vlaar
 • Patrick van Kuijen
Nvt

Maart 2019

Er is een plan opgesteld met een mix van koop- en huurwoningen. Tijdens een inloopavond op 18 februari 2019 is dit plan gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. De grondeigenaar beraadt zich over de gemaakte opmerkingen.

Juli 2017

De eerste keuze voor een woningbouwlocatie in Hensbroek is de kerklocatie aan de Burgemeester Kooimanweg. De Woonschakel werkt op dit moment aan een woningbouw plan op de kerklocatie. De locatie zit nu in het reguliere woningbouwproces. De werkgroep is opgeheven.

Afbeelding van de kerklocatie aan de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek

Afbeelding van de kerklocatie aan de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek

Afbeelding van de kerk aan de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek

Afbeelding van de kerklocatie aan de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek

April 2017

Het resultaat van de werkgroep is oplevering van een woningbouwlocatie in Hensbroek. Er vinden momenteel nog gesprekken voor een mogelijke woningbouwlocatie plaats. Zodra de nieuwe woningbouwlocatie in Hensbroek beschikbaar komt, gaat de locatie het reguliere woningbouwproces bij de gemeente in en wordt deze werkgroep opgeheven.

Januari 2017

Onderzoek naar locatie is nog gaande. Er is met grondeigenaren gesproken.

November 2016

De werkgroep is intussen tweemaal bijeen geweest. Onder de inwoners is een enquête uitgezet, die elf reacties heeft opgeleverd. Met de resultaten gaat de werkgroep haar onderzoek naar woningbouw Hensbroek vervolgen.

Jeu-de-boulesbaan

n.v.t. Gerard van Harskamp Gewenste aanpassingen zijn gerealiseerd. Werkgroep activiteiten zijn afgerond.
Skeelerbaan
 • Ijsclub Hensbroek
 • Ijsclub Ursem
 • Ijsclub De Draai
René Otter

Juli 2017

Onder grote belangstelling is op zondag 25 juni de Koggenwaardbaan geopend in Hensbroek. De opening werd verricht door wethouder Caroline van der Pol en meervoudig marathon kampioen Mariska Huisman. De Koggenwaardbaan is gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen IJsclub Hensbroek, IJsclub Ursem en HSC De Draai. Inmiddels wordt de baan volop gebruikt voor trainingen en op de openingsdag vonden er wedstrijden plaats. Ook was er een luchtkussen aanwezig voor de kinderen en kon er onder begeleiding worden geoefend met skeeleren. Voor de aanleg van de skeelerbaan op de plek van de ijsbaan, heeft de gemeente een bijdrage geleverd van 20.000 euro. Dit omdat de baan een positief effect oplevert voor de leefbaarheid van Hensbroek.

Afbeelding van de opening Koggenwaardbaan

April 2017

Drie gezamenlijke ijsclubs Hensbroek, Ursem en De Draai slaan de handen in een voor het realiseren van een skeelerbaan in Hensbroek. De skeelerbaan komt op de huidige locatie van de ijsbaan in Hensbroek, langs de Burgemeester Kooimanweg. Buiten de trainings- en wedstrijd uren om kan de baan recreatief worden gebruikt. Dit is met name voor de jeugd van Koggenland een welkome aanvulling.

De gemeente stelt de grond op de ijsbaan Hensbroek ter beschikking. Daarnaast regelt de gemeente de drainage en maakt afspraken met de betrokken ijsclubs. De ijsclubs coördineren bouw van de Skeelerbaan en 20 parkeerplaatsen. Daarnaast richten de ijsclubs een skeelercommissie en stichting op. De werkgroep streeft ernaar de skeelerbaan in de zomer van 2017 te openen.

Afbeelding van de tekening van de skeelerbaan in Hensbroek

Afbeelding van de tekening van de skeelerbaan in Hensbroek

Te downloaden: