Pagina opties

Doe-teams Grosthuizen

Het college voerde op donderdagavond 10 januari 2019 met de inwoners van Grosthuizen een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormen doe-teams. Bekijk de vorderingen van de doe-teams.

Doe-teams Grosthuizen
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Sport, spel en recreatie
 • Rod Braas
 • Jos Smal
 • I. de Wilde
 • Renate Pomstra
 • Niels Weserman
 • Alex Bos
Rosanne Groot opstarten
Dorpsverfraaiing
 • Annie Provoost
 • Greetje Busman
 • Joke Mans
 • Bea Otjes
 • I. Davidse
 • C. Bibo
 • Antoinette de Wilde-Dekker

René Otter

April 2020

Een mooi resultaat van doe-team Dorpsverfraaiing Grosthuizen: de fleurige, bij-vriendelijke Grosthuizer berm die in bloei staat.

Fleurige, bij-vriendelijke Grosthuizer bermFleurige, bij-vriendelijke Grosthuizer berm

Afbeeldingen: fleurige, bij-vriendelijke Grosthuizer berm

Augustus 2019

Tussen Oudendijk en Grosthuizen zijn een fraaie picknicktafel en een bord langs het Buutschooterpad geplaatst. Er is bewust voor deze plek gekozen, omdat de lezer zich dan geografisch optimaal herkent.
Voor de lezer ligt Grosthuizen voor en Oudendijk achter haar/hem. Met een klein rood stipje is aangegeven waar de lezer zich bevindt.

 

Afbeelding: De nieuwe picknicktafel en het bord langs het Buutschooterpad.

Mei 2019

Het College van B&W stelt ongeveer € 2.700,- beschikbaar aan het initiatief van doe-team Dorpsverfraaiing Grosthuizen voor het opknappen van tien locaties in Grosthuizen met bloemmengsels langs de dorpsstraat in Grosthuizen.

Daarnaast stelt het College van B&W € 5.600,- beschikbaar voor het plaatsen van een picknicktafel langs het Buutschooterpad én een afvalbak bij het begin van het Buutschooterpad.

Een prachtig resultaat van doe-team Dorpsverfraaiing Grosthuizen. De inspanning en input van het doe-team zorgt er namelijk voor dat Grosthuizen er binnenkort nog mooier op wordt!

Afbeelding: Impressie bloemmengsel berm

Maart 2019

De inwoners van Grosthuizen hebben behoefte aan een schoner, mooier en aantrekkelijker dorp voor hun inwoners, fietsers en wandelaars. Het doe-team wil de bermen graag aantrekkelijker en schoner maken; het dorpsbosje zonder berenklauwen bereikbaar maken en informatieborden plaatsen.

Het doe-team gaat aan de slag met zelf vuil rapen, geeft aan welke stukken berm geschikt zijn voor het zaaien van bloemenzaad en wil helpen met het zaaien. De gemeente is nodig voor middelen, advies en realisatie.

Stimuleren dorpshuis
 • Renate Pomstra
 • Ella Wijnker
 • Guda Rinkel
 • Vanessa Bijtjes
Nico Koppes

Maart 2019

Het eerste contact tussen gemeente en doe-team is gelegd. Het proces gaat nu opgestart worden.

Te downloaden: