Pagina opties

Doe-teams Grosthuizen

Het college voerde op donderdagavond 10 januari 2019 met de inwoners van Grosthuizen een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormen doe-teams. Bekijk de vorderingen van de doe-teams.

Doe-teams Grosthuizen
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Sport, spel en recreatie
 • Rod Braas
 • Jos Smal
 • I. de Wilde
 • Renate Pomstra
 • Niels Weserman
 • Alex Bos
René Otter opstarten
Dorpsverfraaiing
 • Annie Provoost
 • Greetje Busman
 • Joke Mans
 • Bea Otjes
 • I. Davidse
 • C. Bibo
 • Antoinette de Wilde-Dekker
René Otter

Maart 2019

De inwoners van Grosthuizen hebben behoefte aan een schoner, mooier en aantrekkelijker dorp voor hun inwoners, fietsers en wandelaars. Het doe-team wil de bermen graag aantrekkelijker en schoner maken; het dorpsbosje zonder berenklauwen bereikbaar maken en informatieborden plaatsen.

Het doe-team gaat aan de slag met zelf vuil rapen, geeft aan welke stukken berm geschikt zijn voor het zaaien van bloemenzaad en wil helpen met het zaaien. De gemeente is nodig voor middelen, advies en realisatie.

Stimuleren dorpshuis
 • Renate Pomstra
 • Ella Wijnker
 • Guda Rinkel
 • Vanessa Bijtjes
Nico Koppes

Maart 2019

Het eerste contact tussen gemeente en doe-team is gelegd. Het proces gaat nu opgestart worden.

Te downloaden: