Pagina opties

Doe-teams De Goorn

Het college voerde op donderdagavond 7 december 2017 met de inwoners van De Goorn een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams De Goorn
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Dorpshuis
 • Paul Jong
 • Wijnand Schouten
 • Bob Koning
Nico Koppes

November 2018

De doe-team leden hebben aangegeven niet verder te willen gaan met het initiatief om te komen tot een Buurthuis/ Dorpshuis binnen De Goorn/Avenhorn. Het doe-team is opgeheven.

Januari 2018

Vanuit het dorpsgesprek in De Goorn is een doe-team ontstaan dat onderzoek gaat doen naar de behoefte en mogelijkheden voor een dorpshuis/gemeenschapshuis in De Goorn. De gemeente faciliteert het doe-team.
Dorpstuin
 • Nick Oldenburg
 • Paula Reerink
Rene Otter Opstarten
Dorpsbos
 • Co Feld
 • Ina Conijn
 • Barry van der Oord
 • Nick Oldenburg
 • Bob Koning
Rene Otter

Maart 2019

Doe-team leden uit Avenhorn zijn bij doe-team Dorpsbos De Goorn aangesloten. Ook ijsclub De Goorn maakt onderdeel uit van het doe-team (i.v.m. wens ijsbaan in dorpsbos).

Verkeer en Veiligheid
 • Wouter Schouten
 • Jan Deen
Tim van Lochem Opstarten
Oeverzwaluwwand
 • Jaap Langenberg
Ben Schopman

Januari 2018

In 2016 en in 2017 hebben oeverzwaluwen genesteld in zandhopen langs de Jaagweg/Braken.

Het gewenste resultaat van het doe-team is een permanente of mobiele oeverzwaluwenwand. Daarnaast wil het doe-team graag kennis over verschillende zwaluwsoorten delen.

De deelnemende  inwoners van het doe-team dragen zorg voor contacten met natuurvereniging KNNV, het verzamelen van ervaringen met andere oeverzwaluwenwanden en vinden van een goede "nestlocatieā€.

De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het zoeken naar de juiste contacten en uitzoeken van eigendomssituaties van mogelijke locaties. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een eventueel in te dienen budgetaanvraag voor dit project te beoordelen op basis van door de raad gestelde criteria.

Te downloaden: