Pagina opties

Doe-teams De Goorn

Het college voerde op donderdagavond 7 december 2017 met de inwoners van De Goorn een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams De Goorn
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Speeltuin Boogfries
 •  Jan Bosman
René Otter

December 2019

Zaterdag 23 november 2019 heeft doe-team speeltuin Boogfries de handen uit de mouwen gestoken! De inwoners hebben een laag rubbertegels en daaronder een laag trottoirtegels verwijderd; dit waren in totaal circa 2000 tegels. Het resultaat is op de foto zichtbaar.

Dit is een prachtvoorbeeld van zelfwerkzaamheid van een doe-team! Begin december richt hoveniersbedrijf Bruijn de speeltuin opnieuw in; nieuw speeltoestel, kunstgras en siertegels. In de Koggenieuws editie van 22 december 2019 volgt een nieuwsbericht over dit doe-team.

Afbeelding: doe-team speeltuin Boogfries en buurtgenoten.

Afbeelding: doe-team speeltuin Boogfries en buurtgenoten.

Oktober 2019

De ondergrond van de speeltuin Boogfries in De Goorn bestaat volledig uit rubberen tegels. De tegels zijn onderhevig aan weersomstandigheden. Bij warmte krimpen ze waardoor er grote gevaarlijke kieren tussen de tegels komen. Veel tegels trekken daarbij ook krom waardoor er ook gevaarlijke opstaande randen ontstaan. Daarnaast geven de tegels bij warmte flink af en produceren de tegels bij hitte een onaangename bedrukkende en indringende geur. Bij kou zetten de tegels (weer) uit en liggen de tegels vaak los. Ook zijn de tegels bij kou en vorst erg snel glad. 

Het college van B&W stelt € 26.500,- beschikbaar aan het plan van doe-team speeltuin Boogfries voor het opwaarderen van de speeltuin.

De opwaardering van de speeltuin bevat het vervangen van rubberen tegels in de speeltuin Boogfries voor veiligheidsgras en trottoirtegels. Daarnaast vervangen we de wip en komt er een hinkelbaan.

Een prachtig resultaat van het doe-team!

afbeelding: locatie speeltuin Boogfries in De Goorn.

Dorpshuis
 • Paul Jong
 • Wijnand Schouten
 • Bob Koning
Nico Koppes

November 2018

De doe-team leden hebben aangegeven niet verder te willen gaan met het initiatief om te komen tot een Buurthuis/ Dorpshuis binnen De Goorn/Avenhorn. Het doe-team is opgeheven.

Januari 2018

Vanuit het dorpsgesprek in De Goorn is een doe-team ontstaan dat onderzoek gaat doen naar de behoefte en mogelijkheden voor een dorpshuis/gemeenschapshuis in De Goorn. De gemeente faciliteert het doe-team.
Dorpstuin
 • Nick Oldenburg
 • Paula Reerink
René Otter

Juli 2019

Het doe-team is opgeheven.

Januari 2018

Opstarten

Dorpsbos
 • Co Feld
 • Ina Conijn
 • Barry van der Oord
 • Nick Oldenburg
 • Bob Koning
 • Marjanne Schrekker
 • Arti Schipper
René Otter

NOVEMBER 2019

Aanleg asfaltpaden
Op maandag 25 november wordt gestart met de aanleg van circa 1 km asfaltpad in het dorpsbos Avenhorn & De Goorn. Op bijgaande afbeelding is zichtbaar waar de paden komen. Het asfalt wordt ingestrooid met schelpen waardoor de paden een natuurlijke uitstraling krijgen. In het voorjaar 2020 wordt op de locatie van de groene stip een wandelbrug geplaatst. In verband met levertijd kon deze niet eerder geleverd worden. In 2020 wordt verder nog een stroomkast geplaatst ten behoeve van evenementen en extra informatieborden over het uitlaten van honden.Afbeelding:  circa 1 kilometer asfaltpad in het dorpsbos Avenhorn & De Goorn 
 

Oktober 2019

Het college van B&W stelt ongeveer € 82.100,- beschikbaar aan de volgende initiatieven van doe-team Dorpsbos De Goorn-Avenhorn:

 • aanleg van 1072 meter aan asfaltpaden in het dorpsbos De Goorn-Avenhorn;
 • plaatsen van 3 bordjes ‘honden aan de lijn’, inclusief 3 plattegrond borden park (met aangegeven losloopgebied) bij de entrees;
 • plaatsen van een stroomkast ten behoeve van evenementen. De stroomkast wordt in 2020 geplaatst

Een prachtig resultaat van doe-team Dorpsbos!

Afbeelding: locatie Dorpsbos De Goorn-Avenhorn met doe-team initiatieven.

Legenda:

1: Behouden schelpenpad.

2: Het verharden recreatiepad vanaf 'Sportveld' parallel aan de Braken.

3: Het verharden recreatiepad vanaf 'Sportveld' naar verbinding Buitenroede/Jaagweg.

4: Het verharden recreatiepad parralel aan de Braken.

5: Aanbrengen nieuw verhard recreatiepad naar nieuw te plaatsen voetgangersbruggetje.

6: Nieuw te plaatsen dam met duiker.

7: Multifunctioneel recreatie-, sportveld en schaatsbaan. Borden en handhaving.

Maart 2019

Doe-team leden uit Avenhorn zijn bij doe-team Dorpsbos De Goorn aangesloten. Ook ijsclub De Goorn maakt onderdeel uit van het doe-team (i.v.m. wens ijsbaan in dorpsbos).

Verkeer en Veiligheid
 • Wouter Schouten
 • Jan Deen
Tim van Lochem

Januari 2018

Opstarten

Oeverzwaluwwand
 • Jaap Langenberg
Ben Schopman

Januari 2018

In 2016 en in 2017 hebben oeverzwaluwen genesteld in zandhopen langs de Jaagweg/Braken.

Het gewenste resultaat van het doe-team is een permanente of mobiele oeverzwaluwenwand. Daarnaast wil het doe-team graag kennis over verschillende zwaluwsoorten delen.

De deelnemende  inwoners van het doe-team dragen zorg voor contacten met natuurvereniging KNNV, het verzamelen van ervaringen met andere oeverzwaluwenwanden en vinden van een goede "nestlocatie”.

De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het zoeken naar de juiste contacten en uitzoeken van eigendomssituaties van mogelijke locaties. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een eventueel in te dienen budgetaanvraag voor dit project te beoordelen op basis van door de raad gestelde criteria.

Te downloaden: