Pagina opties

De koers van de gemeente

Een in 2016 uitgevoerd bestuurskrachtonderzoek toonde aan dat er vooralsnog geen reden is tot fusie. In de huidige bestuursperiode vindt evaluatie van dit onderzoek plaats.