Pagina opties

Structuurvisie 2009-2020

Hier kunt u de definitieve structuurvisie van de gemeente Koggenland lezen.

De structuurvisie Koggenland 2009-2020 is door de raad op 12 oktober 2009 gewijzigd vastgesteld.

De structuurvisie heeft van 28 mei 2009 tot 9 juli 2009 ter inzage gelegen en na een hoorzitting welke heeft plaatsgevonden op 15 september 2009 is er een aantal aanpassingen gedaan. Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2009 is er een amendement ingediend en met dit amendement als toevoeging is de Structuurvisie Koggenland 2009-2020 definitief vastgesteld.

Tegen de (gewijzigde) vaststelling van het structuurplan staat geen bezwaar- en beroep open.

In de structuurvisie is omschreven wat de visie is van de gemeente Koggenland met betrekking tot de ontwikkeling van o.a. de dorpskernen en het landelijk gebied van de gemeente. Het is een visie welke voor de komende 10 jaar richting geeft aan het gemeentelijk beleid.

Bekijk de structuurvisie op ruimtelijkeplannen.nl.