Pagina opties

Adviesraad Sociaal Domein

De uitwerking van het Wmo-beleid gaat in nauw overleg met de Adviesraad. Deze Adviesraad is hier speciaal voor opgericht. De raad vertegenwoordigt de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren en vrijwilligers in de gemeente Koggenland. De Adviesraad adviseert het gemeentebestuur op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kan dat doen op verzoek van de gemeente, maar ook op eigen initiatief.

Contact

Wilt u meer weten over de Adviesraad of wilt u contact met een van de leden? Neem contact op met Manuela de Man via telefoonnummer (0229) 54 83 62 of mail naar m.deman@koggenland.nl.

Achtergrondinformatie

icon

Achtergrondinformatie over de Adviesraad Sociaal Domein

link naar Achtergrondinformatie over de Adviesraad Sociaal Domein

Leden

icon

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

link naar Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Agenda's en Notulen

icon

Agenda's en Notulen van de Adviesraad Sociaal Domein

link naar Agenda's en Notulen van de Adviesraad Sociaal Domein

Vergaderdata

icon

Vergaderdata van de Adviesraad Sociaal Domein

link naar Vergaderdata van de Adviesraad Sociaal Domein

Convenant en Jaarverslagen

icon

Convenant en Jaarverslagen van de Adviesraad Sociaal Domein

link naar Convenant en Jaarverslagen